Zaproszenie do składania oferty cenowej

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej w terminie do 30 XI 2017r.

na dostawę wapna lekko palonego dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Lubaczowie w ilości około 160 Mg na 2018r. z transportem i rozładunkiem pneumatycznym do zbiornika,

jednorazowa dostawa w granicach 22 Mg- 26 Mg.

Parametry wapna dla naszych potrzeb to:

– zawartość CaO min. 90%wag.

– zawartość MgO – max 5%,

– zawartość CO2- max 4%,

– reaktywność t60ºC- 2-6 min.,

– gęstość nasypowa 800- 1000 kg/m3,

– granulacja – 0-1 mm, pozostałość na sicie 0,09 mm- max 20%,