Zaproszenie do składania oferty cenowej

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej w terminie do 30 XI 2017r.

na przeprowadzenie analizy fizykochemicznej ścieków i osadu, pobierania wody rzecznej i ścieków oraz osadu ściekowego na Oczyszczalni w Lubaczowie w roku 2018- tj. wykonania następujących czynności;

  1. określenia parametrów wskaźnikowych w ściekach surowych – próbka średnio-dobowa ( raz w m-cu cały rok 2018 ) w zakresie zawartości: zawiesiny ogólne, BZT5 i ChZTCr, oraz odczynu pH,
  2. w ściekach oczyszczonych – próbka średnio-dobowa (raz w m-cu cały rok 2018) w zakresie zawartości: zawiesiny ogólne, BZT5 i ChZTCr, azot ogólny, fosfor ogólny oraz odczynu pH,
  3. określenia następujących parametrów wody rzecznej powyżej i poniżej ujścia ścieków BZT5 i ChZTCr oraz zawiesiny ogólnej w m-cach II, V, VIII, XI.
  4. określenia następujących parametrów wskaźnikowych w osadzie ściekowym – odczyn   pH, sucha masa, substancje organiczne, azot ogólny, fosfor ogólny, wapń, magnez, cynk, ołów, chrom, miedź, nikiel, rtęć, w tym oznaczenie obecności bakterii chorobotwórczych i żywych jaj pasożytów – 3 razy w ciągu 2018 roku w m-cach II, VI, X.