Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania)

Znak: MZGKiM  271.5.2019

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Budowa łazienek w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w ramach zadania inwestycyjnego pn; Wykonanie instalacji wodno–kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy  ul. Mickiewicza 15 w Lubaczowie.