Zaproszenie do składania oferty cenowej

MZGKiM.UD.2721.1.2019

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 104926R ul. Kościuszki (strona lewa)” – w ramach zadania inwestycyjnego pn; Budowa/przebudowa chodników.