Ogłoszenie

UPRZEJMIE INFORMUJEMY ŻE W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO KLIENTÓW W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA
NIE BĘDZIEMY ODCZYTYWAĆ WODOMIERZY ZAINSTALOWANYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
W związku z tym proszę o podawanie odczytów wodomierzy drogą telefoniczną na numer 16 632 90 95,               lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@mzgkim.lubaczow.pl
W TERMINIE DO DNIA 10 KWIETNIA 2020 R.
Po tym terminie odbiorcom, którzy nie zgłosili stanów wodomierzy wystawiane będą faktury zaliczkowe uwzględniające zużycie wody z okresu 3 ostatnich miesięcy.
Dyrektor
Tadeusz Winiarz