Zaproszenie do składania oferty cenowej

MZGKiM.HM.2721.1.2020

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej pn; Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenach budownictwa jednorodzinnego przy ulicach Ignacego Mościckiego i Gen. Józefa Hallera w Lubaczowie.