Uzupełnienie do treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej z dnia 5.05.2020 r.

MZGKiM.HM.2721.1.2.2020

Opracowanie dokumentacji projektowej pn; Budowa sieci wodociągowej z przyłączami  na terenach budownictwa jednorodzinnego przy ulicach  Ignacego Mościckiego i Gen. Józefa Hallera w Lubaczowie.