Zaproszenie do składania oferty cenowej

MZGKiM.OS.2721.1.2020

Opracowanie dokumentacji projektowej pn; Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków  przy ulicach Szopena i Budowlanych w Lubaczowie.