Zaproszenie do składania oferty cenowej

MZGKiM.HM.2721.2.2020

Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie, dostawa i montaż kontenerowego agregatu prądotwórczego pracującego w ruchu automatycznym stanowiącego zasilanie rezerwowe dla Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie w ramach zadania inwestycyjnego pn; „Modernizacja ujęcia wody”.