Zaproszenie do składania oferty cenowej

MZGKiM.UD.2721.1.2020  

Przedmiotem zamówienia jest zakup, zainstalowanie i uruchomienie fabrycznie nowych 3 szt. parkomatów z oprogramowaniem dla Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w Lubaczowie wraz z prowadzeniem czynności techniczno – organizacyjnych związanych z ich serwisowaniem.