Informacja z sesji otwarcia ofert

MZGKiM. UD.2721.1.2020

dot.: postępowania w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Nazwa zadania: Zakup, zainstalowanie i uruchomienie fabrycznie nowych 3 szt. parkomatów z oprogramowaniem dla Strefy Płatnego Parkowania  (SPP) w Lubaczowie wraz z prowadzeniem czynności techniczno – organizacyjnych związanych z ich serwisowaniem.