Zaproszenie do składania oferty cenowej

MZGKiM.HM.2721.3.2020

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie zastępczego odwiertu studziennego S-8a i budowa studni głębinowej na ujęciu wód podziemnych wodociągu komunalnego w Lubaczowie na działce nr ewidencyjny  2115/3 w Lubaczowie