Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania)

Znak: MZGKiM 271.4.2020

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa  wodomierzy zimnej wody pitnej wyposażonych w nakładki radiowe do zdalnego odczytu,  oraz wdrożenie i uruchomienie systemu zapewniającego zdalny dostęp do wodomierzy w celu rejestracji zużycia wody, a także przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi tego systemu.

Ostatnia informacja z dnia 13.01.2021 – Informacja o wniesieniu zapytania