Jesteś tutaj:

Autor: aglaz

Ocena złożonych ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

MZGKiM.271.2.2020

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania: Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej etap II, III i IV i sieci kanalizacji sanitarnej etap I, II i III na terenach budownictwa jednorodzinnego „Niemirowska I” i „Niemirowska II” w Lubaczowie –w ramach zadań inwestycyjnych pn; „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Lubaczowa” i „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków na terenie miasta Lubaczowa”

Więcej „Ocena złożonych ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty”

Przerwa w dostawie wody

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że w dniu 08.10.2020 r. (Czwartek) od godziny 8.00 do godziny 11.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ulicach: Mały Łążek, Rejtana, Monte Cassino, 3-go Maja, Sienkiewicza, Handlowa.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy!

Informacja z sesji otwarcia ofert

MZGKiM.271.2.2020

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne

Nazwa zadania: Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej etap II, III i IV i sieci kanalizacji sanitarnej etap I, II i III na terenach budownictwa jednorodzinnego „Niemirowska I” i „Niemirowska II” w Lubaczowie – w ramach zadań inwestycyjnych pn; „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Lubaczowa” i „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków na terenie miasta Lubaczowa” 

Więcej „Informacja z sesji otwarcia ofert”

Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Lubaczów, dnia 07.09.2017r.

GPR-III.7021.1.5.2017

Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa

o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego wg próbek pobranych
w dniu 30.08.2017r.

Więcej „Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”

Do góry