Jesteś tutaj:

Autor: Łukasz Baran

Ocena złożonych ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: MZGKiM.271.4.2017

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Słowackiego w Lubaczowie – etap 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn; „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lubaczów”

Więcej „Ocena złożonych ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty”

Przerwa w dostawie wody

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

informuje, że w dniu 8.11.2017 (ŚRODA) od godziny 22.30 do godziny 5.00 9.11.2017 (CZWARTEK) nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana pracami na sieci wodociągowej.

Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w ciągu drogi miejskiej ulicy Korzeniowskiego w Lubaczowie w ramach zadania inwestycyjnego pn; „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Lubaczowa”

Więcej „Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w ciągu drogi miejskiej ulicy Korzeniowskiego w Lubaczowie w ramach zadania inwestycyjnego pn; „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Lubaczowa””

Budowa Kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ulicy Słowackiego w Lubaczowie – etap I w ramach zadania inwestycyjnego ” Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Lubaczów”

Więcej „Budowa Kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ulicy Słowackiego w Lubaczowie – etap I w ramach zadania inwestycyjnego ” Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Lubaczów””

Do góry