Kontakt

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie 

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów

tel. 16.632.90.95; 16.632.90.96

e-mail: sekretariat@mzgkim.lubaczow.pl