Administracja cmentarzami komunalnymi

Na terenie miasta funkcjonują aktualnie dwa cmentarze administrowane przez MZGKiM na których prowadzone są pochówki, są to:

  • Cmentarz Komunalny „Stary” przy ul. Tadeusza Kościuszki, który przylega do cmentarza żydowskiego, 
Cmentarz Komunalny "Stary"
Cmentarz Komunalny „Stary”
  • Cmentarz Komunalny „Nowy” przy ul. Ofiar Katynia.
Cmentarz Komunalny "Nowy"
Cmentarz Komunalny „Nowy”

Szczegółowe informacje dot. cmentarzy dostępne są na dedykowanej stronie pod adresem:  www.lubaczowkomunalny.grobonet.com, gdzie oprócz informacji o obowiązujących przepisach, znajdą też Państwo informacje o opłatach, a także dzięki systemowi wyszukiwania będą mogli Państwo odszukać nagrobek zmarłej osoby.