Aktualności

Przerwa w dostawie wody

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że w dniu 22.10.2020 (CZWARTEK) od godziny 8.00 do godziny 11.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ulicach: 3-go Maja, Mały Łążek, Monte Casino, Rejtana, Parkowa, Sienkiewicza, Handlowa.

Ocena złożonych ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

MZGKiM.271.2.2020

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania: Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej etap II, III i IV i sieci kanalizacji sanitarnej etap I, II i III na terenach budownictwa jednorodzinnego „Niemirowska I” i „Niemirowska II” w Lubaczowie –w ramach zadań inwestycyjnych pn; „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Lubaczowa” i „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków na terenie miasta Lubaczowa”

Więcej “Ocena złożonych ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty”

Przerwa w dostawie wody

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że w dniu 08.10.2020 r. (Czwartek) od godziny 8.00 do godziny 11.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ulicach: Mały Łążek, Rejtana, Monte Cassino, 3-go Maja, Sienkiewicza, Handlowa.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy!

Informacja z sesji otwarcia ofert

MZGKiM.271.2.2020

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne

Nazwa zadania: Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej etap II, III i IV i sieci kanalizacji sanitarnej etap I, II i III na terenach budownictwa jednorodzinnego „Niemirowska I” i „Niemirowska II” w Lubaczowie – w ramach zadań inwestycyjnych pn; „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Lubaczowa” i „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków na terenie miasta Lubaczowa” 

Więcej “Informacja z sesji otwarcia ofert”

Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania)

Znak: MZGKiM.271.2.2020                                        

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej etap II, III i IV i sieci kanalizacji sanitarnej  etap I, II i III na terenach budownictwa jednorodzinnego „Niemirowska I” i „Niemirowska II” w Lubaczowie – w ramach zadań inwestycyjnych pn; „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Lubaczowa”  i „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków na terenie miasta Lubaczowa”

Więcej “Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania)”

Do góry