Prace porządkowe na terenie miasta

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzi na zlecenie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie wszelkie prace porządkowe na terenach będące własnością Gminy Miejskiej Lubaczów, lub pozostające pod opieką Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.