Jesteś tutaj:

Kategoria: Jakość wody

Komunikaty o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Lubaczów, dnia 28.11.2023r.

Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa
o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego wg próbek pobranych w dniu 6.11.2023r.

Podstawa prawna art.12 ust.1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 537 ze zm. ),

Jakość wody z wodociągu sieciowego „Za Dużym Wałem” w Lubaczowie odpowiada wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294)

 woda w wodociągu „Za Dużym Wałem” w Lubaczowie
jest przydatna do spożycia przez ludzi

/-/

Burmistrz Miasta Lubaczowa

Krzysztof Szpyt

Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Lubaczów, dnia 25.05.2021r.
GPR.7021.1.2021

 

Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa
o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego wg próbek pobranych w dniach 16.02.2021r., 23.02.2021r., 08.03.2021r. i 23.03.2021r.

Więcej „Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”

Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Lubaczów, dnia 07.09.2017r.

GPR-III.7021.1.5.2017

Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa

o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego wg próbek pobranych
w dniu 30.08.2017r.

Więcej „Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”

Do góry