Kontakt

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie 

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31A, 37-600 Lubaczów

tel. 16.632.90.95; 16.632.90.96

e-mail: sekretariat@mzgkim.lubaczow.pl

 

Pogotowie wodociągowe

+48 531 019 500

Pogotowie kanalizacyjne

+48 730269 726; +48 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

+48 16 632 80 19; +48 606 369 234