Jesteś tutaj:

Kategoria: Przetargi

procedury przetargowe ogłoszone przez MZGKiM Lubaczów

Informacja z sesji otwarcia ofert

dot.: postępowania w trybie zaproszenia do złożenia ofert cenowej:

Numer sprawy: MZGKiM.2721.3.2019

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Sudel w Lubaczowie – I etap – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Lubaczowa”.

Więcej “Informacja z sesji otwarcia ofert”

Ocena złożonych ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: MZGKiM.271.5.2019 

Nazwa zadania: „Budowa łazienek w budynku mieszkalnym wielorodzinnym” w ramach zadania inwestycyjnego pn: Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 15 w Lubaczowie

Więcej “Ocena złożonych ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty”

Do góry