Jesteś tutaj:

Kategoria: Przetargi

procedury przetargowe ogłoszone przez MZGKiM Lubaczów

Ocena złożonych ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

MZGKiM 271.4.2020

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania: Dostawa wodomierzy zimnej wody pitnej wyposażonych w nakładki radiowe do zdalnego odczytu,  oraz wdrożenie i uruchomienie systemu zapewniającego zdalny dostęp do wodomierzy w celu rejestracji zużycia wody, a także przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi tego systemu.

Więcej „Ocena złożonych ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty”

Informacja z sesji otwarcia ofert

MZGKiM 271.4.2020

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania: Dostawa wodomierzy zimnej wody pitnej wyposażonych w nakładki radiowe do zdalnego odczytu,  oraz wdrożenie i uruchomienie systemu zapewniającego zdalny dostęp do wodomierzy w celu rejestracji zużycia wody, a także przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi tego systemu.

Więcej „Informacja z sesji otwarcia ofert”

Informacja z sesji otwarcia ofert

MZGKiM.2721.7.1.2020

Nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i cmentarzy będących w trwałym zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie wraz z zapewnieniem części  pojemników na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r.

Więcej „Informacja z sesji otwarcia ofert”

Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania)

Znak: MZGKiM 271.4.2020

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa  wodomierzy zimnej wody pitnej wyposażonych w nakładki radiowe do zdalnego odczytu,  oraz wdrożenie i uruchomienie systemu zapewniającego zdalny dostęp do wodomierzy w celu rejestracji zużycia wody, a także przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi tego systemu.

Ostatnia informacja z dnia 19.01.2021 – Odpowiedzi na zapytania

Więcej „Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania)”

Do góry