Jesteś tutaj:

Kategoria: Przetargi

procedury przetargowe ogłoszone przez MZGKiM Lubaczów

Informacja z sesji otwarcia ofert

MZGKiM.HM.2721.1.2020

dot.: postępowania w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej pn; Budowa sieci wodociągowej z przyłączami  na terenach budownictwa jednorodzinnego przy ulicach Ignacego Mościckiego i Gen. Józefa Hallera w Lubaczowie  zadania inwestycyjnego pn; „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Lubaczowa”.

Więcej “Informacja z sesji otwarcia ofert”

Informacja z sesji otwarcia ofert

MZGKiM.OS.2721.1.2020

dot.: postępowania w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Nazwa zadania: Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków przy ulicach Szopena i Budowlanych w Lubaczowie w ramach zadania inwestycyjnego pn; „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków na terenie miasta Lubaczowa”.

Więcej “Informacja z sesji otwarcia ofert”

Do góry