Jesteś tutaj:

Kategoria: Przetargi

procedury przetargowe ogłoszone przez MZGKiM Lubaczów

Ocena złożonych ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

MZGKiM 271.4.2020

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania: Dostawa wodomierzy zimnej wody pitnej wyposażonych w nakładki radiowe do zdalnego odczytu,  oraz wdrożenie i uruchomienie systemu zapewniającego zdalny dostęp do wodomierzy w celu rejestracji zużycia wody, a także przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi tego systemu.

Więcej „Ocena złożonych ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty”

Do góry