Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej przy ul. Rzemieślniczej w Lubaczowie – I etap

Typ zdarzenia: ogłoszenie o zamówieniu 
Data wszczęcia postępowania: wtorek 25-03-2024
Data końca składania ofert: poniedziałek 11-04-2024, godz. 12:00
Oznaczenie: MZGKiM.271.1.2024
 
Okres składania ofert od poniedziałek 2024-03-25 do czwartek 2024-04-11 godz. 12:00

Dokumentacja przetargowa do niniejszego postępowania znajduje się pod poniższym adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e31ec139-ea79-11ee-9c02-ce2b643d361d