Jesteś tutaj:

Tag: Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert

MZGKiM.271.2.2020

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne

Nazwa zadania: Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej etap II, III i IV i sieci kanalizacji sanitarnej etap I, II i III na terenach budownictwa jednorodzinnego „Niemirowska I” i „Niemirowska II” w Lubaczowie – w ramach zadań inwestycyjnych pn; „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Lubaczowa” i „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków na terenie miasta Lubaczowa” 

Więcej “Informacja z sesji otwarcia ofert”

Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania)

Znak: MZGKiM.271.2.2020                                        

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej etap II, III i IV i sieci kanalizacji sanitarnej  etap I, II i III na terenach budownictwa jednorodzinnego „Niemirowska I” i „Niemirowska II” w Lubaczowie – w ramach zadań inwestycyjnych pn; „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Lubaczowa”  i „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków na terenie miasta Lubaczowa”

Więcej “Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania)”

Do góry