Opłaty

Opłaty za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – cena netto

  • dostarczenie 1m3 wody – 2,35 zł

  • odbiór 1m3 ścieków – 4,46 zł

 


Stawki opłat „cmentarnych” określone zostały uchwałą Rady Miejskiej: