Opłaty

Opłaty za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – cena netto

(obowiązujące od 12.05.2023 r.)

  • dostarczenie 1m3 wody – 2,50 zł

  • odbiór 1m3 ścieków – 4,75 zł

 


Stawki opłat „cmentarnych” określone zostały uchwałą Rady Miejskiej: