Opłaty

Opłaty za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – cena netto

(obowiązujące od 12.05.2021 r.)

  • dostarczenie 1m3 wody – 2,40 zł

  • odbiór 1m3 ścieków – 4,54 zł

 


Stawki opłat „cmentarnych” określone zostały uchwałą Rady Miejskiej: