Jesteś tutaj:

Tag: Przetarg

Ocena złożonych ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

MZGKiM.271.2.2020

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania: Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej etap II, III i IV i sieci kanalizacji sanitarnej etap I, II i III na terenach budownictwa jednorodzinnego „Niemirowska I” i „Niemirowska II” w Lubaczowie –w ramach zadań inwestycyjnych pn; „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Lubaczowa” i „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków na terenie miasta Lubaczowa”

Więcej “Ocena złożonych ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty”

Do góry