Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na zapleczu ulicy Dębickiego w Lubaczowie – I etap

Typ zdarzenia: ogłoszenie o zamówieniu 
Data wszczęcia postępowania: wtorek 26-03-2024
Data końca składania ofert: piątek 12-04-2024, godz. 12:00
Oznaczenie: MZGKiM.271.2.2024
 
Okres składania ofert od wtorek 2024-03-26 do piątek 2024-04-12 godz. 12:00

Dokumentacja przetargowa do niniejszego postępowania znajduje się pod poniższym adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8835bec6-eb3d-11ee-9c02-ce2b643d361d