Ogłoszenie o zamówieniu usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i cmentarzy w 2023 r.