Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Lubaczów, dnia 25.05.2021r.
GPR.7021.1.2021

 

Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa
o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego wg próbek pobranych w dniach 16.02.2021r., 23.02.2021r., 08.03.2021r. i 23.03.2021r.

Podstawa prawna art.12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. 2017, poz. 328 )

Jakość wody z wodociągu sieciowego „Za Dużym Wałem” w Lubaczowie odpowiada wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz. 1989)

 woda w wodociągu „Za Dużym Wałem” w Lubaczowie
jest przydatna do spożycia przez ludzi

/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt