Aktualności

Ogłoszenie

UPRZEJMIE INFORMUJEMY ŻE W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO KLIENTÓW W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA
NIE BĘDZIEMY ODCZYTYWAĆ WODOMIERZY ZAINSTALOWANYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
W związku z tym proszę o podawanie odczytów wodomierzy drogą telefoniczną na numer 16 632 90 95,               lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@mzgkim.lubaczow.pl
W TERMINIE DO DNIA 10 KWIETNIA 2020 R.
Po tym terminie odbiorcom, którzy nie zgłosili stanów wodomierzy wystawiane będą faktury zaliczkowe uwzględniające zużycie wody z okresu 3 ostatnich miesięcy.
Dyrektor
Tadeusz Winiarz

Ocena złożonych ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: MZGKiM.271.1.2020 

Nazwa zadania: „Wymiana prasy do odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Lubaczowie” realizowana   w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków”.

Więcej “Ocena złożonych ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty”

APEL DO MIESZKAŃCÓW MIASTA

logo Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie

W związku z występującą w Polsce sytuacją związaną z koronawirusem zwracam się z apelem do mieszkańców miasta o ograniczenie wizyt w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie                  do niezbędnego minimum.

Proszę o podawanie odczytów wodomierzy drogą telefoniczną na numer

16 632 90 95, lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@mzgkim.lubaczow.pl

Faktury za wodę i ścieki dostarczane będą do Państwa skrzynek pocztowych.

            DYREKTOR

                                              Tadeusz Winiarz                                  

Do góry