Aktualności

Przerwa w dostawie wody

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że w dniu 5.11.2019 (WTOREK) od godziny 8.00 do godziny 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ulicach: Rzemieślnicza, Płk. Dąbka, Polna, Zbożowa.

Ocena złożonych ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: MZGKiM.271.5.2019 

Nazwa zadania: „Budowa łazienek w budynku mieszkalnym wielorodzinnym” w ramach zadania inwestycyjnego pn: Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 15 w Lubaczowie

Więcej “Ocena złożonych ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty”

Ocena złożonych ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: MZGKiM.271.4.2019    

Nazwa zadania: Przebudowa istniejącej kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami ul. Kolejowa, Słowackiego w Lubaczowie w ramach zadania inwestycyjnego pn; „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków na terenie miasta Lubaczowa”

Więcej “Ocena złożonych ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty”

Do góry