Jesteś tutaj:

Kategoria: Komunikaty

Informacja o godzinach pracy w dniu 03.04.2015

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie informuje, że w najbliższy piątek, 3 kwietnia 2015 r. (Wielki Piątek) kasa MZGKiM będzie czynna do godziny 12:00.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego wg próbek pobranych w dniu 21.01.2015r.

Podstawa prawna art. 12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z dnia 12 czerwca 2006r. Dz. U. Nr 123, poz. 858 z późn. zmianami). Więcej „Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia.”

Komunikat: o przerwie w dostawie wody.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie informuje mieszkańców ulic: Płk. Dąbka, Polnej, Zbożowej, Sadowej o przerwie w dostawie wody spowodowanej pracami na sieci wodociągowej, która nastąpi w dniu 26.01.2015r. (poniedziałek) od godziny 08:00 do 11:00.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego wg próbek pobranych w dniu 09.12.2014r.

Podstawa prawna art. 12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z dnia 12 czerwca 2006r. Dz. U. Nr 123, poz. 858 z późn. zmianami).

Więcej „Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia.”

Do góry