Jesteś tutaj:

Kategoria: Przetargi

procedury przetargowe ogłoszone przez MZGKiM Lubaczów

Informacja z sesji otwarcia ofert – zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Mazury VI w Lubaczowie”

Lubaczów, dnia 03.10.2014 r.

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Mazury VI w Lubaczowie”

Więcej „Informacja z sesji otwarcia ofert – zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Mazury VI w Lubaczowie””

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Mazury VI w Lubaczowie”

MZGKiM.271.1.2014

Lubaczów, dnia 18.09.2014 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Mazury VI w Lubaczowie”

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Miejska Lubaczów – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Więcej „„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Mazury VI w Lubaczowie””

„Wykonanie dźwigu platformowego i pomostu zewnętrznego w budynku przy ul. Kopernika 1 w Lubaczowie”

Znak: MZGKiM.271.3.2013 Lubaczów, dnia 17.10.2013r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Wykonanie dźwigu platformowego i pomostu zewnętrznego w budynku przy ul. Kopernika 1 w Lubaczowie”

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907) Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Więcej „„Wykonanie dźwigu platformowego i pomostu zewnętrznego w budynku przy ul. Kopernika 1 w Lubaczowie””

Do góry