Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Informacja z dnia 24.08.2015r. o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego.

Podstawa prawna art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139).

Jakość wody z wodociągu miejskiego – Hydroforni „Za Dużym Wałem”  w Lubaczowie jest przydatna do spożycia przez ludzi – opowiada wymogom rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. nr 61 poz.417 z póź. zm.)