Aktualności

Postanowienie ceny wody i ścieków na 2015 rok

POSTANOWIENIE
Burmistrza Miasta Lubaczowa

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm. w związku z art. 123, art. 124 i art. 125 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Więcej „Postanowienie ceny wody i ścieków na 2015 rok”

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego wg próbek pobranych w dniu 04.11.2014r.

Podstawa prawna art. 12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z dnia 12 czerwca 2006r. Dz. U. Nr 123, poz. 858 z późn. zmianami). Więcej „Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia.”

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego wg próbek pobranych w dniu 07.10.2014r.

Podstawa prawna art.  12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z dnia 12 czerwca 2006r. Dz. U. Nr 123, poz. 858 z późn. zmianami). Więcej „Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia.”

KOMUNIKAT o przerwie w dostawie wody.

W dniu dzisiejszym (tj. 13.10.2014r.) w godzinach od 8.00 do 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców osiedla Mały Łażek i ulicy Handlowej.

Informacja o przerwach w dostawie wody.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie informuje, że w związku z pilną potrzebą wykonania prac na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 9.10.2014 r.

–  dla odbiorców wody przy ulicy:

Kościuszki, Kurierów AK, Myśliwskiej, Technicznej, Orzeszkowej, oraz osiedla Orzeszkowej w godz. 8.00-15.00 Więcej „Informacja o przerwach w dostawie wody.”

Informacja o możliwych przerwach w dostawie wody.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje mieszkańców os. Norwida oraz os. i ulicy Słowackiego o możliwej przerwie w dostawie wody, w dniu 9.10.2014 r. (czwartek) od godziny 8:00 do 15:00

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy!

Do góry