Aktualności

Dzień 02.05 w MZGKiM.

Wszystkich zainteresowanych dokonaniem płatności w kasie MZGKiM w dniu 02.05, informujemy iż kasa Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w tym dniu będzie nieczynna !

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego wg próbek pobranych w dniu 18.03.2014r.

Podstawa prawna art.  12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z dnia 12 czerwca 2006r. Dz. U. Nr 123, poz. 858 z późn. zmianami). Więcej „Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia.”

Zmiana zasad rozliczania platności za wodę dla mieszkańców budynków wielolokalowych.

Od 1 lipca osoby mieszkające w bloku lub kamienicy za dostawę wody będą rozliczać się z zarządem wspólnoty danego budynku.

MZGKiM osobom mieszkającym w budynkach wielolokalowych wypowiada aktualnie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków. Należności za II kwartał br., tj. za zużycie wody i odbiór ścieków do 30 czerwca należy uregulować na dotychczasowych zasadach. Więcej „Zmiana zasad rozliczania platności za wodę dla mieszkańców budynków wielolokalowych.”

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego wg próbek pobranych w dniu 28.01.2014r.

Podstawa prawna art.  12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z dnia 12 czerwca 2006r. Dz. U. Nr 123, poz. 858 z późn. zmianami). Więcej „Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia.”

„Wykonanie dźwigu platformowego i pomostu zewnętrznego w budynku przy ul. Kopernika 1 w Lubaczowie”

Znak: MZGKiM.271.3.2013 Lubaczów, dnia 17.10.2013r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Wykonanie dźwigu platformowego i pomostu zewnętrznego w budynku przy ul. Kopernika 1 w Lubaczowie”

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907) Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Więcej „„Wykonanie dźwigu platformowego i pomostu zewnętrznego w budynku przy ul. Kopernika 1 w Lubaczowie””

Do góry