Aktualności

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego wg próbek pobranych w dniu 22.07.2014r.

Podstawa prawna art.  12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z dnia 12 czerwca 2006r. Dz. U. Nr 123, poz. 858 z późn. zmianami). Więcej „Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia.”

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW WODY

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW WODY

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubaczowie oraz Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie informują, że w związku z przejęciem obowiązku rozliczania opłat za dostawę wody i odbiór scieków od mieszkańców w budynkach wielolokalowych odbędzie się komisyjny spis stanu wodomierzy w mieszkaniach wg poniższego harmonogramu. Więcej „INFORMACJA DLA ODBIORCÓW WODY”

Dzień 02.05 w MZGKiM.

Wszystkich zainteresowanych dokonaniem płatności w kasie MZGKiM w dniu 02.05, informujemy iż kasa Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w tym dniu będzie nieczynna !

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego wg próbek pobranych w dniu 18.03.2014r.

Podstawa prawna art.  12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z dnia 12 czerwca 2006r. Dz. U. Nr 123, poz. 858 z późn. zmianami). Więcej „Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia.”

Zmiana zasad rozliczania platności za wodę dla mieszkańców budynków wielolokalowych.

Od 1 lipca osoby mieszkające w bloku lub kamienicy za dostawę wody będą rozliczać się z zarządem wspólnoty danego budynku.

MZGKiM osobom mieszkającym w budynkach wielolokalowych wypowiada aktualnie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków. Należności za II kwartał br., tj. za zużycie wody i odbiór ścieków do 30 czerwca należy uregulować na dotychczasowych zasadach. Więcej „Zmiana zasad rozliczania platności za wodę dla mieszkańców budynków wielolokalowych.”

Do góry