Zmiana zasad rozliczania platności za wodę dla mieszkańców budynków wielolokalowych.

Od 1 lipca osoby mieszkające w bloku lub kamienicy za dostawę wody będą rozliczać się z zarządem wspólnoty danego budynku.

MZGKiM osobom mieszkającym w budynkach wielolokalowych wypowiada aktualnie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków. Należności za II kwartał br., tj. za zużycie wody i odbiór ścieków do 30 czerwca należy uregulować na dotychczasowych zasadach.

Natomiast od 1 lipca rozliczenia za usługę dostawy wody i odbiór ścieków będzie należało  dokonywać na zasadach ustalonych przez zarządy wspólnot, które opracują szczegóły rozliczania.

Wprowadzane zmiany nie dotyczą osób mieszkających w budynkach jednorodzinnych.

na podstawie: www.um.lubaczow.pl