Jesteś tutaj:

Autor: Łukasz Baran

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 , 37-600 Lubaczów

Więcej „Ogłoszenie o naborze”

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.

 MZGKiM.271.2018                                                                                                                                                                                                                Lubaczów, dnia 5.03.2018 r.

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 R.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) podaje plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie planuje przeprowadzić w 2018 r. Więcej „Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.”

Do góry