Jesteś tutaj:

Autor: Łukasz Baran

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.

 MZGKiM.271.2018                                                                                                                                                                                                                Lubaczów, dnia 5.03.2018 r.

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 R.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) podaje plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie planuje przeprowadzić w 2018 r. Więcej „Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.”

Ocena złożonych ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: MZGKiM.271.2.2018

Nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w ciągu drogi miejskiej ulicy Korzeniowskiego w Lubaczowie w ramach zadania inwestycyjnego pn; „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Lubaczowa”

Więcej „Ocena złożonych ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty”

Ocena złożonych ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: MZGKiM.271.1.2018

Nazwa zadania: Modernizacja kanalizacji sanitarnej  przy ul. Wyszyńskiego w Lubaczowie – w ramach zadania inwestycyjnego pn; „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lubaczów”.

Więcej „Ocena złożonych ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty”

Do góry