Jesteś tutaj:

Autor: Łukasz Baran

Przerwa w dostawie wody

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

informuje, że w dniu 8.11.2017 (ŚRODA) od godziny 22.30 do godziny 5.00 9.11.2017 (CZWARTEK) nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana pracami na sieci wodociągowej.

Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w ciągu drogi miejskiej ulicy Korzeniowskiego w Lubaczowie w ramach zadania inwestycyjnego pn; „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Lubaczowa”

Więcej „Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w ciągu drogi miejskiej ulicy Korzeniowskiego w Lubaczowie w ramach zadania inwestycyjnego pn; „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Lubaczowa””

Budowa Kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ulicy Słowackiego w Lubaczowie – etap I w ramach zadania inwestycyjnego ” Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Lubaczów”

Więcej „Budowa Kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ulicy Słowackiego w Lubaczowie – etap I w ramach zadania inwestycyjnego ” Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Lubaczów””

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Lubaczów

Więcej o: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Lubaczów

Gmina Miejska Lubaczów od czerwca 2017 r.  realizuje wniosek pt. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Lubaczów”. Wniosek jest realizowany z środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Gmina Lubaczów realizuje projekt  w porozumieniu z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który odpowiada  za gospodarkę wodno – ściekową w Lubaczowie i ponosi wydatki z tym związane.

 

Więcej „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Lubaczów”

Do góry