Jesteś tutaj:

Autor: Łukasz Baran

Informacja z sesji otwarcia ofert

Lubaczów, dnia 02.02.2018 r.

MZGKiM.271.2.2018

  INFORMACJA

Z SESJI OTWARCIA OFERT

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: MZGKiM.271.2.2018

Nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w ciągu drogi miejskiej ulicy Korzeniowskiego w Lubaczowie w ramach zadania inwestycyjnego

pn; „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Lubaczowa”

Więcej „Informacja z sesji otwarcia ofert”

Informacja z sesji otwarcia ofert

Lubaczów, dnia 02.02.2018 r.

MZGKiM.271.1.2018

INFORMACJA

Z SESJI OTWARCIA OFERT

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: MZGKiM.271.1.2018

Nazwa zadania: Modernizacja kanalizacji sanitarnej  przy ul. Wyszyńskiego w Lubaczowie – w ramach zadania inwestycyjnego

pn; „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lubaczów”.

Więcej „Informacja z sesji otwarcia ofert”

Wyjaśnienie do zapytania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w ciągu drogi miejskiej ulicy Korzeniowskiego w Lubaczowie w ramach zadania inwestycyjnego pn; „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Lubaczowa”

Więcej „Wyjaśnienie do zapytania”

Do góry