Informacja dla odbiorców wody i dostawców ścieków w 2013r.

Szanowni Państwo !

Zgodnie z treścią uchwał Rady Miejskiej w Lubaczowie podjętych na sesji w dniu 28 maja br. z dniem 1 lipca 2013 r. zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Lubaczowa przejął Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie, mieszczący się przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31.

W związku z tym stany wodomierzy za III i IV kwartał 2013r. należy zgłaszać przez telefon pod numer 16.632.90.95 lub w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 w terminie do końca kwartału.

W terminie do 31 sierpnia 2013 r. otrzymacie Państwo do podpisania nowe umowy na dostawę wody i odbiór ścieków ze stanem licznika na koniec II kwartału.

Jednocześnie informuję że:

  • stawki opłat za wodę ścieki nie uległy zmianie;

  • wpłat za III i IV kwartał 2013r. za wodę i ścieki będzie można dokonywać w kasie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31, lub na rachunek bankowy podany w dostarczonej do Państwa fakturze za dostawę wody i odbiór ścieków;

  • warunki podłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wydawane będą przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie;

  • zgłoszenia awarii przyjmowane będą po numerami telefonów:

16.632.16.70 – Hydrofornia;

16.632.26.21 – Oczyszczalnia Ścieków

16.632.90.95 – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej