Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania)

Znak: MZGKiM.271.2.2021

Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Ignacego Mościckiego i Gen. Józefa Hallera w ramach zadania inwestycyjnego pn; „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Lubaczowa”.