Zaproszenie do składania oferty cenowej

MZGKiM.2721.10.2022

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa odcinka kanalizacji wód popłucznych wraz z infrastrukturą w Lubaczowie.