Jesteś tutaj:

Autor: Łukasz Baran

Informacja z sesji otwarcia ofert

MZGKiM.2721.7.2020

dot.: postępowania w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i cmentarzy będących w trwałym zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie wraz z zapewnieniem części  pojemników na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r.

Więcej “Informacja z sesji otwarcia ofert”

Zaproszenie do składania oferty cenowej

MZGKiM.2721.7.2020

Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i cmentarzy będących w trwałym zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie wraz z zapewnieniem części  pojemników na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r.

Więcej “Zaproszenie do składania oferty cenowej”

Do góry