Jesteś tutaj:

Autor: Łukasz Baran

Przerwa w dostawie wody

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że w dniu 29.07.2020 (ŚRODA) od godziny 9.00 do godziny 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody przy ul. Słowackiego.

Informacja z sesji otwarcia ofert

MZGKiM.HM.2721.2.2020

dot.: postępowania w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, dostawa i montaż kontenerowego agregatu prądotwórczego pracującego w ruchu automatycznym stanowiącego zasilanie rezerwowe dla Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie w ramach zadania inwestycyjnego pn; „Modernizacja ujęcia wody”.

Więcej “Informacja z sesji otwarcia ofert”

Informacja z sesji otwarcia ofert

MZGKiM.HM.2721.1.2020

dot.: postępowania w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej pn; Budowa sieci wodociągowej z przyłączami  na terenach budownictwa jednorodzinnego przy ulicach Ignacego Mościckiego i Gen. Józefa Hallera w Lubaczowie  zadania inwestycyjnego pn; „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Lubaczowa”.

Więcej “Informacja z sesji otwarcia ofert”

Informacja z sesji otwarcia ofert

MZGKiM.OS.2721.1.2020

dot.: postępowania w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Nazwa zadania: Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków przy ulicach Szopena i Budowlanych w Lubaczowie w ramach zadania inwestycyjnego pn; „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków na terenie miasta Lubaczowa”.

Więcej “Informacja z sesji otwarcia ofert”

Do góry